ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Τριπολιτσιώτου Φανή

Τριπολιτσιώτου Φανή

Advertisements

Από τον Αριστοτέλη και τον Δημόκριτο στη σύγχρονη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών

Μία χαρακτηριστική τάση που καταγράφεται τις τελευταίες δεκαετίες από τα μουσεία ΦΕΤ είναι αφ’ ενός να αναδιαρθρώσουν το υλικό τους ώστε να το καταστήσουν επικοινωνιακά πιο αποτελεσματικό και αφ’ ετέρου να δημιουργήσουν προνομιακές σχέσεις με το χώρο της τυπικής εκπαίδευσης (σχολεία και πανεπιστήμια) ώστε να (ανα)σχεδιάσουν την εκπαιδευτική τους πολιτική (Publics et Musées, 1995; Diamond, 2000; Friedman, 2010; Filippoupoliti, 2010). Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Φιλεκπαιδευτικής έχει ως στόχο του «το Μουσείο να γίνει σχολείο». Με κέντρο αυτή την ιδέα σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία σχετίζονται με το ΑΠΣ που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Δεν φοβάμαι το σεισμό- Ξέρω να προστατευτώ». Το πρόγραμμα στοχεύει στην ερμηνεία του φαινομένου του σεισμού και πως μπορούμε να προστατευτούμε από αυτόν. Πώς δημιουργούνται οι σεισμοί; Πώς ήταν η Γη μας πριν από εκατομμύρια χρόνια; Τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες γι΄ αυτό; Πώς ερμήνευαν το φαινόμενο του σεισμού; Τι πίστευαν οι άλλοι λαοί; Ποια είναι η σύγχρονη ερμηνεία; Μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι για το φαινόμενο αυτό; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που προσπαθούν να απαντηθούν μέσα από τη ιστορία της επιστήμης και τη χρήση ΤΠΕ μέσα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Με τη χρήση διατάξεων και κατασκευών οι μαθητές ανάλογα με την ηλικία τους καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για τα μέτρα προστασίας και κατασκευής κτηρίων ώστε να προστατευτούμε από τους σεισμούς. Επίσης μέσα από ένα θεατρικό έργο οι μαθητές προετοιμάζονται οι ίδιοι και ευαισθητοποιούν τους γύρω τους για το σοβαρό αυτό θέμα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Φ.Ε. πραγματοποιείται σε 3 ή 4 επισκέψεις ανάλογα με τις δράσεις που επιλέγει κάθε ομάδα να πραγματοποιήσει και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 6-16 ετών. Δηλαδή από νηπιαγωγείο έως Λύκειο.

Οι στόχοι του προγράμματος διακρίνονται σε γνωστικούς, ψυχοκινητικούς και συναισθηματικούς. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Γνωστικοί: Να μάθουν οι μαθητές:

1. Τον τρόπο δημιουργίας των σεισμών

2. Την εξέλιξη των επιστημονικών ιδεών σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας των σεισμών.

3. Γιατί η Ελλάδα είναι η πρώτη σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη

4. Τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού

Ψυχοκινητικοί

1. Να κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η εξέλιξη της επιστήμης και πως μας βοηθάει αυτή στην καθημερινή ζωή μας.

2. Να συμπληρώσουν οι μαθητές φυλλάδιο

3. Να κατανοήσουν μέσα από πειράματα και διατάξεις τη σημασία σωστών κατασκευών κτηρίων, δρόμων, γεφυρών κλπ

Συναισθηματικοί

Να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία του σωστού τρόπου αντίδρασης στο σεισμό, ανάλογα με τον τόπο στον οποίο βρίσκονται ποιες ευθύνες έχει κάθε άτομο, ανάλογα με την ηλικία του, και πώς μπορεί να βοηθήσει τους γύρω του.

Advertisements