ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Τζαμπάζη Άννα

Τζαμπάζη Άννα

Advertisements

 Ο Επιστημονικός Γραμματισμός σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: δυο παραδείγματα διδακτικών εφαρμογών εμπνευσμένα από τη Φιλοσοφία και την Ιστορία της Επιστήμης

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο γυμνασίου και απευθύνονται σε ενήλικες που διέρρευσαν από το σχολικό περιβάλλον και επιθυμούν να βελτιώσουν το μορφωτικό τους επίπεδο ή/και να αποκτήσουν προσόντα στην προσπάθειά τους να βρουν δουλειά. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ανοιχτό και ευέλικτο, μιας και συντάσσεται με βάση τις ανάγκες των εκάστοτε εκπαιδευομένων, διαφοροποιημένα ανά σχολική μονάδα. Στόχο έχει, όχι να μεταδώσει τυποποιημένες γνώσεις, αλλά να ενθαρρύνει τη διαμόρφωση θετικής άποψης για τη μάθηση και να αναπτύξει μεταγνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες και στάσεις που διαπλέκονται με την καθημερινή πραγματικότητα των εκπαιδευομένων.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δυο διδακτικές εφαρμογές εμπνευσμένες από τη φιλοσοφία και την ιστορία των φυσικών επιστημών. Στην πρώτη, τα κόμικ εισάγουν τους εκπαιδευόμενους σε σύνθετες και αφηρημένες φυσικές έννοιες, όπως η βαρύτητα, και τους παρέχουν την ευκαιρία, μέσα από τη σχετικότητα τέτοιων εννοιών, να εντοπίσουν και να επεξεργαστούν το πολιτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο παγιωμένων και στερεότυπων αντιλήψεων, που καθιστούν τελικά κοινωνικά αποδεκτούς διαχωρισμούς και διακρίσεις. Προσφέρουν επίσης το υλικό για να ασχοληθούν οι εκπαιδευόμενοι με τη φύση των φυσικών επιστημών μέσα από την καθιερωμένη εικόνα του «τρελού» επιστήμονα, τη σχέση της επιστημονικής ανακάλυψης με το απρόβλεπτο και την «αναποδιά», την ιδέα ότι η επιστήμη αποτελεί πανάκεια για όλα τα προβλήματα, τη σχέση της επιστήμης με το κεφάλαιο και τον τρόπο που χρηματοδοτείται η επιστημονική έρευνα.

Στη δεύτερη εφαρμογή, ιστορικές αφηγήσεις παρέχουν το πλαίσιο για την αναγνώριση της σημασίας μεγάλων επιστημονικών μεταβάσεων μέσα από τις επιπτώσεις τους στην προσπάθεια αυτοπροσδιορισμού της ανθρωπότητας: α) από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό σύστημα, β) από τον δημιουργισμό στη θεωρία της εξέλιξης, γ) από το συνειδητό στο ασυνείδητο και την κυριαρχική εικόνα της πραγματικότητας στις φυσικές επιστήμες.

Η Μαφάλντα, ο Κύρος Γρανάζης, ο Κοπέρνικος, ο Δαρβίνος και ο Φρόυντ συναντιούνται στην αίθουσα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, ανοίγουν ένα παράθυρο στον επιστημονικό γραμματισμό για ακατάρτιστους ενήλικες και επαναπροσδιορίζουν τη σημασία της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Advertisements