ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Ταμπάκης Κώστας

Ταμπάκης Κώστας

Advertisements

Ορθοδοξία κι επιστήμη στο πρώιμο Ελληνικό κράτος ( 1830-1936)

Η συζήτηση περί της σχέσης Θρησκείας κι Επιστήμης έχει μια ιστορία άνω των εκατό ετών.. Λίγες είναι οι περιπτώσεις όπου έχουν μελετηθεί χώροι και παραδόσεις όπου δεν ανήκουν στη Δυτική Ευρώπη. Η Ελλάδα και ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός είναι μια τέτοια περίπτωση, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει τύχει συστηματικής διερεύνησης .

Το πρόγραμμα NARSES ήταν μια συγκροτημένη ιστοριογραφική προσπάθεια να καταγραφούν και να μελετηθούν οι σχέσεις Ορθοδοξίας και λόγου περί φύσης στα ελληνικά κείμενα, από την Ύστερη Αρχαιότητα μέχρι περίπου το 1960. Η παρουσίαση αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει κάποια από τα πορίσματά του προγράμματος αυτού, ειδικά δε αυτά που έχουν σχέση με τον πρώτο αιώνα ύπαρξης του Ελληνικού κράτους και την σχέση της επιστημονικής πρακτικής σε αυτό. Η συνδυασμένη μελέτη θρησκείας κι επιστήμης σε αυτή την περίπτωση μας επιτρέπει να δούμε υπό μια καινούργια οπτική γωνία τόσο τη δραστηριότητα των  Ελλήνων επιστημόνων της εποχής, όσο και τη θέση της Ορθόδοξης εκκλησίας εντός του ελληνικού κράτους.

Advertisements