ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Τέντα Ειρήνη et. al.

Τέντα Ειρήνη et. al.

Advertisements

Τέντα Ειρήνη, Λέτσι Άννα, Σέρογλου Φανή: Προβάλλοντας τη ζωή και το έργο επιστημονισσών με ταινίες slowmation μέσα από ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό κανάλι στο YouTube

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εφαρμογή και η ανάλυση μιας σειράς δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία βασικών εννοιών και εφαρμογών του ηλεκτρομαγνητισμού για παιδιά δημοτικού σχολείου αντλώντας στοιχεία από την ιστορία των φυσικών επιστημών. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων πραγματοποιείται σε 21 μαθητές και μαθήτριες της Δ’ τάξης (ηλικίας 9 ετών) σε ένα δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Οι δραστηριότητες στο σύνολό τους πλαισιώνονται από ένα σενάριο μιας φανταστικής περιπέτειας για την αναζήτηση του ηλεκτρομαγνητισμού υπό την καθοδήγηση του επιστήμονα Νίκολα Τέσλα. Οι έννοιες και τα φαινόμενα που αφορούν τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό εισάγονται με τη μορφή «αποστολών» και αντιμετωπίζονται ως επίπεδα εξέλιξης σε μια «περιπέτεια» που εξελίσσεσαι με πρωταγωνιστές τα παιδιά. Σε ένα λαβύρινθο αναζήτησης της γνώσης τα παιδιά ελέγχουν την πορεία τους, θέτουν στόχους μέσα από ερωτήματα που τα ίδια διατυπώνουν και σχεδιάζουν τα βήματα επίτευξής τους. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων κάθε παιδί έχει ένα προσωπικό «σημειωματάριο ερευνητή» το οποίο χρησιμοποιείται και για την αξιολόγησή του αλλά και για την καλλιέργεια της αυτοαξιολόγησης, του ελέγχου της προόδου και της συμμετοχής. Το διδακτικό υλικό, τα ιστορικά, κοινωνικά και φιλοσοφικά στοιχεία των φυσικών επιστημών που επιλέχθηκαν έχουν κατανεμηθεί σε τρεις κύκλους συναντήσεων όπου η επιλογή, η σειρά και η διαμόρφωση των δραστηριοτήτων παρουσιάζει ευέλικτο και διαδραστικό χαρακτήρα:

Κύκλος Α: Παρουσίαση και μελέτη της σχέσης του ανθρώπου με τον ηλεκτρισμό ανά τους αιώνες. Τα παιδιά προσεγγίζουν τη ζωή και το έργο του Τέσλα και έννοιες του ηλεκτρισμού μέσα από: α) παρακολούθηση βίντεο, προσομοιώσεων, ζωντανών αναπαραστάσεων, β) κατασκευή μοντέλων, γ) κινητικές δραστηριότητες και δ) τεχνικές δραματοποίησης.

Κύκλος Β: Τα παιδιά μέσα από την παρατήρηση, τη συζήτηση, τη δοκιμή των ιδεών τους με πειράματα και καλλιτεχνικές δραστηριότητες εισάγονται σε έννοιες του μαγνητισμού.

Κύκλος Γ: Τα παιδιά γνωρίζουν έννοιες και εφαρμογές του ηλεκτρομαγνητισμού μέσα από ζωγραφική, βίντεο, κατασκευές και διαδικασίες αποσυναρμολόγησης ηλεκτρικών συσκευών και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εικόνα του επιστήμονα και τη φύση των φυσικών επιστημών.

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιείται το ερευνητικό μοντέλο GNOSIS που αντανακλά τις όψεις της φύσης των φυσικών επιστημών και τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Advertisements