ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Σπύρος Τζόκας

Advertisements

Ο Σπύρος Τζόκας είναι διδάκτωρ Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας (ΕΚΠΑ/ΜΙΘΕ-ΕΜΠ/ΣΕΜΦΕ-ΑΚΕΔ). Από το 2012 διδάσκει ως ΣΕΠ στην ενότητα «Οι Επιστήμες της φύσης και του ανθρώπου στην Ευρώπη», στο ΕΑΠ. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής για την Ιστορία των Μηχανικών και της Εκβιομηχάνισης στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ (2013-2015). Έχει διδάξει σε αποφοίτους και ενήλικες στα πεδία Βιομηχανική Αρχαιολογία, Πληροφορική και Ψηφιακή Τεχνολογία, Από το Big Bang στο σήμερα, στην πράξη «Ακαδημία Πλάτωνος» του ΕΚΠΑ (2013-2015). Έχει συν-διδάξει στο μεταπτυχιακό σεμινάριο «Επιστήμη, Τεχνολογία, Περιβάλλον» (2012-2013) και στο προπτυχιακό μάθημα «Ελληνική Επιστήμη στους Νεώτερους χρόνους: Η Επιστήμη στην Ελλάδα τον 19ο και τον 20ο αιώνα» (2008-2009), στο τμήμα ΜΙΘΕ/ ΕΚΠΑ. Η έρευνά του αφορά σε ιστορικά θέματα της τεχνολογίας, της ειδημοσύνης και της ιδεολογίας των μηχανικών, των τεχνικών θεσμών, της βιομηχανίας και των τεχνικών έργων στην Ελλάδα (19ος– 20ος αι.) καθώς και ζητήματα Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (Περιβάλλον, Δημοσία Εικόνα κ.α.).

Advertisements