ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Παναγιώτης Λάζος

Advertisements

Ο Παναγιώτης Λάζος είναι φυσικός και εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΜΙΘΕ και ΕΜΠ) και υποψήφιος διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την πειραματική διδασκαλία της φυσικής και την ιστορία των επιστημονικών οργάνων.

Advertisements