ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Μαρία Μαγαλιού

Advertisements

Η Μαρία Μαγαλιού είναι φυσικός και εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι κάτοχος Πτυχίου Φυσικών Επιστημών (Φυσικομαθηματική Σχολή Κρήτης), Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών» (Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Eλληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Πάτρας) και υποψήφια διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διδασκαλία βασικών εννοιών της Κβαντομηχανικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Advertisements