ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Πληροφορίες » Μορφή Συνεδριών

Μορφή Συνεδριών

Advertisements

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του συνεδρίου ενθαρρύνει ιδιαίτερα την υποβολή προτάσεων για διοργάνωση συμποσίων. Οι διοργανωτές και διοργανώτριες των συμποσίων θα πρέπει να συγκεντρώσουν με δική τους ευθύνη τις περιλήψεις των επιμέρους εργασιών και μαζί με αυτές να υποβάλουν μια σύντομη περιγραφή του χαρακτήρα και του σκοπού του συμποσίου. Οι προτάσεις συμποσίων θα κρίνονται ως σύνολα.

Οι εργασίες που θα υποβληθούν ως ανεξάρτητες ανακοινώσεις θα κριθούν –όπως και τα συμπόσια– ως προς την επιστημονική τους επάρκεια και τη συνάφειά τους με τη θεματική του συνεδρίου. Όσες από αυτές γίνουν αποδεκτές θα ομαδοποιηθούν με ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου σε ομοειδείς συνεδρίες.

Σε όλες τις συνεδρίες οι προεδρεύοντες ή οι προεδρεύουσες θα έχουν και ρόλο σχολιαστών. Μετά το πέρας των ανακοινώσεων θα διατυπώνουν σχόλια και παρατηρήσεις που θα συμβάλλουν στον κριτικό αναστοχασμό και τη διεύρυνση της προβληματικής που κατατέθηκε στη διάρκεια της συνεδρίας.

Edouard Manet (French, 1832 - 1883 ), At the Café (Au café), 1869, transfer lithograph, Rosenwald Collection

Edouard Manet, Στο Καφέ, (1869), λιθογραφία, Rosenwald Collection

Advertisements