ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Πληροφορίες » Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες

Advertisements
Arcimboldo_Librarian_Stokholm

G. Arcimboldo, Ο Βιβλιοθηκάριος, (1566).

 

ΤΟ 9o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών προσκαλεί εργασίες στους παρακάτω θεματικούς άξονες. Ωστόσο, ενθαρρύνεται η υποβολή εργασιών και σε όλες τις θεματικές περιοχές που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το γενικότερο σκεπτικό του συνεδρίου, καθώς και με την προβληματική των προηγούμενων συνεδρίων.

Οι εργασίες που θα υποβληθούν θα κριθούν ως προς την επιστημονική τους επάρκεια και όσες γίνουν αποδεκτές θα ομαδοποιηθούν με ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής σε ομοειδείς συνεδρίες.

Η οργανωτική επιτροπή ενθαρρύνει ιδιαίτερα την υποβολή προτάσεων για διοργάνωση συμποσίων. Οι διοργανωτές και διοργανώτριες των συμποσίων θα πρέπει μαζί με τις περιλήψεις των επιμέρους εργασιών να υποβάλουν και μια σύντομη περιγραφή του χαρακτήρα και του σκοπού του συμποσίου.

***


  • Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Ποια Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και γιατί; Οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και η συμβολή τους στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.
  • Ο ρόλος της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών στην έρευνα και διδασκαλία των Ανθρωπιστικών Επιστημών.
  • Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Από την άποψη των εκπαιδευτικών.
  • Ο ρόλος της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών στην άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση: μουσεία Φυσικών Επιστημών, κινηματικά σχολεία, και άλλες εκπαιδευτικές δομές διάδοσης της ιστορίας και της φιλοσοφίας των επιστημών
  • Κριτική εκπαίδευση: η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών σε μια εναλλακτική διδασκαλία των φυσικών επιστημών
  • Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών: Όταν η καθηγήτρια φυσικής συνομιλεί με τον καθηγητή φιλολογικών μαθημάτων.
  • Επιστήμη και Τέχνη: Ιστορικές προσεγγίσεις και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των Φυσικών και των Ανθρωπιστικών Επιστημών.
  • Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και εκπαιδευτική πολιτική: Με ποιο τρόπο η Ιστορία και η Φιλοσοφία των Επιστημών μπορούν να συμβάλουν στον επανασχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας;
  • Η Φύση της Επιστήμης: από τις ιστορικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις στη διδακτική κρίσιμων ζητημάτων του τεχνοεπιστημονικού πολιτισμού.
Advertisements