ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Στρογγυλό τραπέζι: Συλλογές και Μουσεία

Στρογγυλό τραπέζι: Συλλογές και Μουσεία

Advertisements

Συλλογές και Μουσεία στην Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Η προτεινόμενη στρογγυλή τράπεζα έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως το πλαίσιο μίας ανοικτής συζήτησης μεταξύ Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, των Μουσειακών Σπουδών και των ανθρώπων που εργάζονται στα μουσεία ιστορίας της επιστήμης και της τεχνολογίας ή στα κέντρα επιστήμης (science museums). Συγχρόνως, ως στρογγυλή τράπεζα ευελπιστεί σε παρεμβάσεις από τον χώρο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και από μεμονωμένους χρήστες των μουσείων και των συλλογών που μπορούν να συνεισφέρουν στην δημόσια συζήτηση με τις εμπειρίες τους και την βιωματική ειδημοσύνη, όπως αυτή έχει αποκτηθεί είτε εξαιτίας της επαγγελματικής ή ερασιτεχνικής ενασχόλησης. Εξάλλου,οιΜουσειακές Σπουδές έχουν καταδείξει τον ρόλο των μουσείων, των συλλογών τους και των ιστοριών, που μπορεί να συγκροτηθούν από αυτές, στην τυπική, μη τυπικήκαι άτυπη εκπαίδευση ανηλίκων και ενηλίκων. Ο JimBennett, για χρόνια διευθυντής του Μουσείου Ιστορίας της Επιστήμης της Οξφόρδης, σημειώνει ότι «…τα μουσεία ιστορίας περιέχουν όργανα και πειραματικές συσκευές, όπως ακριβώς και τα κέντρα επιστήμης…Aν δεν είναι ο χαρακτήρας και η φύση των συλλογών διαφορετική τότε θα πρέπει να είναι οι παραδοχές σχετικά με τον ρόλο των συλλογών που επηρεάζουν τον τρόπο συγκρότησης των συλλογών και την χρήση τους» (Bennett, J. (2005). Museums and the history of science: Practitioner’s postscript.Isis, 96(4), 606–607). Στο πλαίσιο αυτό, η στρογγυλή τράπεζα στόχο έχει να λειτουργήσει ως μία πρόκληση για αναστοχασμό, αλλά και ως πεδίο για διάλογο και ανάδειξη τυχόν διαφορετικών προσεγγίσεων μεταξύ των διαφορετικών γνωσιακών και επαγγελματικών κοινοτήτων: της ιστορίας της τεχνολογίας, της ιστορίας της επιστήμης, των μουσειακών σπουδών, της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της βιομηχανικής αρχαιολογίας, καθώς επίσης και των κοινοτήτων των χρηστών και επισκεπτών. Η συζήτηση, επίσης, θα επιχειρήσει να αναδείξει τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, που αναπόφευκτα καθορίζει νέες πρακτικές και νοηματοδοτήσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς των επιστημών και της τεχνολογίας.

Τα κύρια ερωτήματα που θατεθούν προς συζήτηση είναι:

  1. Ποιος είναι ο ρόλος των μουσείων ιστορίας της επιστήμης, της τεχνολογίας και της βιομηχανικής κληρονομιάς στον ιστορικό εγγραμματισμό;
  2. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις οι νέες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της ιστορίας της επιστήμης και τεχνολογίας μπορούν να συγκροτήσουν το πλαίσιο των προκλήσεων και ανανοηματοδότησης των αντιλήψεων για την επιστήμη, την τεχνολογία και την ιστορία τους;
  3. Ποιες ιστορίες και με ποιους όρους μπορούν τα μουσεία να συνεισφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην συγκρότηση ενός δημόσιου λόγου ιστορίας της επιστήμης και της τεχνολογίας, που με την σειρά του θα συμβάλλει στην διαμόρφωση της έννοιας της πολιτότητας;
  4. Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι προτεραιότητες των μουσείων σχετικά με την διαχείριση και ερμηνεία των συλλογών τους στο πλαίσιο της νέας ψηφιακής εποχής;
Advertisements