ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Πριμεράκης Γεώργιος

Πριμεράκης Γεώργιος

Advertisements

 Η ιστορική διαδρομή και τα στοιχεία των αναλυτικών προγραμμάτων Τεχνολογίας της Αγγλίας

Στην εργασία γίνεται μία περιγραφή του αιτήματος και της ανάπτυξης του θέματος/μαθήματος της Τεχνολογίας ως συστατικού του προγράμματος σπουδών στην Αγγλίας της γενικής εκπαίδευσης “για όλους”, στα πλαίσια ενός δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος από τον 19ο αιώνα μέχρι και τις ποιο πρόσφατες εξελίξεις στο αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια περιγραφή της ιστορικής διαδρομής των αναλυτικών προγραμμάτων Τεχνολογίας Αγγλίας, του μέρους των αναλυτικών προγραμμάτων που επικεντρώνονται στο “φτιάχνω” παράλληλα με το “μαθαίνω”. Η αναγκαιότητα και η πρώτη του εισαγωγή σαν ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο / μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών του βρετανικού εκπαιδευτικού συστήματος το 1884, αιτιολογήθηκε σαν απαραίτητο στοιχείο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που θα βοηθούσε την Βρετανία να βγει από την οικονομική ύφεση του τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα. Ευθύνες καταλογίστηκαν στην εκπαίδευση και στον προσανατολισμό της στις κλασσικές σπουδές για την τεχνολογική και βιομηχανική καθυστέρηση της Αγγλίας στο τέλος του 19ου αιώνα. Τα αγγλικά προϊόντα δεν ήταν πλέον καινοτόμα και ανταγωνιστικά σε σχέση με τα προϊόντα των άλλων ευρωπαϊκών χώρων με αποτέλεσμα να κατακλυσθεί η αγορά της Αγγλίας από εισαγόμενα προϊόντα και να βαθαίνει η οικονομική κρίση. Θεωρήθηκε η εισαγωγή της Τεχνολογίας στην γενική εκπαίδευση σαν απαραίτητο στοιχείο της αναβάθμισης του αναλυτικού προγράμματος που μαζί με τις βελτιώσεις στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες θα παρείχε την κατάλληλη εκπαίδευση στην κοινωνία και θα δημιουργούσε τις συνθήκες για την ανάπτυξη. Δυστυχώς από την αρχή υποτιμήθηκε και θεωρήθηκε το μαύρο πρόβατο του βρετανικού εκπαιδευτικού συστήματος, κατάλληλο μόνο για μαθητές των κατώτερων τάξεων. Σύντομα επανήλθε το κυρίαρχο μοντέλο στην εκπαίδευση της “gentlemanly culture” δηλαδή η κλασσική παιδεία με αποφυγή οποιασδήποτε μη “πνευματικής” ενασχόλησης ήταν ο μόνος ορθός τρόπος για την εκπαίδευση των μελλοντικών “καθώς πρέπει” ανθρώπων. Παρόμοιες αντιπαραθέσεις έγιναν μεταξύ συντηρητικών/κλασικιστών και προοδευτικών σε αντίστοιχες κρίσεις όπως ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, η κατάρρευση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η εκτόξευση του Sputnik, η πετρελαϊκή και οικονομική κρίση του 1973. Αντίστοιχους λόγους επικαλέσθηκαν για τις απορυθμίσεις / μεταρρυθμίσεις και αλλαγές των αναλυτικών προγραμμάτων. Η πρόσφατη οικονομική κρίση του 2008 έδωσε το έναυσμα για την πρόσφατη αναθεώρηση του αναλυτικού προγράμματος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ανάλογα επιχειρήματα με τις προηγούμενες αναθεωρήσεις τέθηκαν και στην συζήτηση για την θέση του μαθήματος και το περιεχόμενό του στην πρόσφατη συζήτηση για την αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων του 2013. Στην εργασία προσπαθούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα πότε και πώς προέκυψε η αναγκαιότητα για εισαγωγή της Τεχνολογίας στην γενική Εκπαίδευση καθώς πότε και πως έγιναν οι επόμενες αναθεωρήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος της Τεχνολογίας και τέλος ποια και πως επιλέχθηκαν τα στοιχεία των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Advertisements