ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Πετρόπουλος Μιχάλης

Πετρόπουλος Μιχάλης

Advertisements

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής: είναι αξιόπιστος τρόπος εξέτασης των μαθητών; Η περίπτωση της Φυσικής

Είναι κατανοητή η αγωνία που διακατέχει όλους όσοι εμπλέκονται με την εκπαιδευτική διαδικασία, σχετικά με το τι διδάσκουμε και το πως το διδάσκουμε. Συνήθως, όμως, αδιαφορούμε για τον τρόπο εξέτασης της γνώσης που έχουν αποκτήσει οι μαθητές. Τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια, έχουμε αποδεχθεί τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στη Φυσική ως εργαλείο εξέτασης του πρώτου θέματος και τμήματος του δευτέρου στο πανελλήνιο διαγωνισμό για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής βαθμολογίας ενός πλήρους γραπτού λαμβάνεται μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σωστού-λάθους. Είναι, όμως, αποτελεσματικός τρόπος εξέτασης; Ενδείκνυται για εισαγωγικές εξετάσεις και επιλογή των καλυτέρων υποψηφίων; Επεξεργαζόμενοι αναλυτικά ένα ιδιαίτερα μεγάλο δείγμα γραπτών (1328 σε σύνολο 33127) υποψηφίων της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΙΙ των εισαγωγικών εξετάσεων 2015, από τέσσερα ενδεικτικά βαθμολογικά κέντρα της χώρας, διαπιστώνεται η ανεπάρκεια του συγκεκριμένου τρόπου εξέτασης των διαγωνιζομένων, η ευκολία που παρέχεται για τυχαία επιλογή της ορθής απάντησης και αντιγραφή. Προτείνουμε έναν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης, πάντοτε στη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, μιας και είναι πλέον παγιωμένη πρακτική της επιτροπής εξετάσεων, αυτόν των συνδεδεμένων ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που προσπαθεί να αποφύγει τις δύο αυτές ενοχλητικές αδυναμίες, οι οποίες εγείρουν, εκτός των άλλων, και ζήτημα αξιοπιστίας των τελικών αποτελεσμάτων για την επιλογή των διαγωνιζομένων.

Advertisements