ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Παππάς Βασίλειος

Παππάς Βασίλειος

Advertisements

Η χρήση της Ιστορίας των Επιστημών στον Επιστημονικό Γραμματισμό ενηλίκων (Η Περίπτωση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών Τρικάλων)

Υποστηρίζεται ότι τα τελευταία χρόνια ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων έχει επαναπροσδιοριστεί και έχει αναβαθμιστεί. Θεωρείται ένα από τα κύρια μέσα τόσο για την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών, όσο και για την αφομοίωση και λείανση των παγκόσμιων κοινωνικό – οικονομικών και πολιτισμικών αλλαγών και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αυτές συνεπάγονται.

Η εκπαίδευση ενηλίκων σε «δύσκολα» περιβάλλοντα όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των φυλακών, είναι μια νέα πρόκληση στην ελληνική πραγματικότητα. Ετερόκλητο πλήθος ατόμων ως προς τις ποινές, ως προς το απόθεμα γνώσεων που έχουν στις «αποσκευές» τους, και ως προς τη γλώσσα και καταγωγή συνθέτουν ένα ανομοιογενές σύνολο μαθητών με διαφορετικά ενδιαφέροντα και προσδοκίες.

Η απόκτηση επιστημονικών γνώσεων που θα ενισχύει τη δυνατότητα αξιολόγησης των επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών και την επανένταξη στον κοινωνικό ιστό, η άμβλυνση των αντιπαλοτήτων , η διαδικασία σύνθεσης επιστημονικών θεωριών, η παρουσίαση μέσω της Ιστορίας των Επιστημών παραδειγμάτων από την αστρονομία ή τη φυσική συνεισφέρει στον Επιστημονικό Γραμματισμό των εγκλείστων.

Η χρήση της Ιστορίας των Επιστημών ως εκπαιδευτικού εργαλείου δίνει τη δυνατότητα κατανόησης της δομής και λειτουργίας της φύσης. Δίνει τη δυνατότητα επίσης στο να δειχθεί ότι η επιστήμη συνδιαμορφώθηκε από ανθρώπους με διαφορετικές ιδεολογικές, φιλοσοφικές, αισθητικές, θρησκευτικές και πολιτικές απόψεις και με διαφορετικές κοινωνικές πρακτικές.

Αυτές λοιπόν οι χωρικές, οι χρονικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες μπορούν να ενώσουν, να συνεισφέρουν στον Επιστημονικό Γραμματισμό, και να δώσουν μια αισιόδοξη προσέγγιση, με ψήγματα πνευματικής ελευθερίας .

Advertisements