ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Ορθοδοξία και Φυσικές Επιστήμες: Παρελθόν, παρόν και μέλλον

Ορθοδοξία και Φυσικές Επιστήμες: Παρελθόν, παρόν και μέλλον

Advertisements

Ποια η αλληλεπίδραση μεταξύ Ορθοδοξίας και Φυσικών Επιστημών; Παρά την μακρόχρονη σχέση που έχουν οι δυο τρόποι αυτοί κατανόησης του κόσμου, η μεταξύ τους αλληλεπίδραση συχνά εκφέρεται μέσω απλοϊκών εξηγητικών σχημάτων, όπως αυτά της αντιπαράθεσης ή της απλής συμβίωσης. Οι τρόποι όμως αυτοί για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης Ορθοδοξίας κι Επιστημών έχουν προταθεί αρχικά για την περιγραφή της ιστορίας του Καθολικισμού στη Δυτική Ευρώπη, και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι έχουν πεδίο εφαρμογής και στην Ορθόδοξη παράδοση. Επιπλέον, ακόμα και στους προνομιακούς τόπους εφαρμογής τους, έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί από τη σύγχρονη έρευνα.

Το προτεινόμενο πάνελ είναι μια απόπειρα διερεύνησης των σχέσεων Ορθοδοξίας και Φυσικών Επιστημών διαχρονικά αλλά και διαθεματικά. Οι παρουσιάσεις σκοπεύουν στην ιστορική, θεολογική και συγκριτική μελέτη του θέματος αυτού, με έναν τρόπο που θα παίρνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες τόσο της επιστημονικής, όσο και της θρησκευτικής πρακτικής στον Ελλαδικό χώρο. Απώτερος στόχος είναι να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για μια ευρύτερη μελέτη των ζητημάτων που εγείρει μια τέτοια αρχική έρευνα.

Advertisements