ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Οι τεχνολογίες ελέγχου και τροποποίησης του ανθρώπινου οργανισμού ως θέμα στο σχολικό μάθημα «Ερευνητική Εργασία»

Οι τεχνολογίες ελέγχου και τροποποίησης του ανθρώπινου οργανισμού ως θέμα στο σχολικό μάθημα «Ερευνητική Εργασία»

Advertisements

Η συνεδρία έχει στόχο την αξιοποίηση του κλάδου της Ιστορίας της Τεχνολογίας και του διεπιστημονικού πεδίου Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας στο πλαίσιο της εκπόνησης σχολικών εργασιών σε σημαντικά θέματα από την πρόσφατη και σύγχρονη τεχνολογία, με έμφαση στην ιατρική και βιοϊατρική τεχνολογία, την βιοτεχνολογία, τη νευροτεχνολογία και τη νανοτεχνολογία. Οι σχολικές αυτές εργασίες θα μπορούν να εκπονούνται στο μάθημα «Ερευνητική Εργασία». Οι τρεις παρουσιάσεις θα αναφερθούν σε σημαντικές περιπτώσεις τεχνολογιών, όπως είναι αυτές της έκδοσης του γονιδιακού υλικού (gene editing), του μοριακού ελέγχου της ασφάλειας του αίματος και της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης (Deep Brain Stimulation). Θα κατατεθούν προβληματισμοί που θα αφορούν την εκπόνηση εργασιών που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν κριτικά τις μονοδιάστατες συγκρίσεις εναλλακτικών τεχνολογιών, την μεροληπτική προώθηση από τον τύπο μιας τεχνολογίας έναντι άλλων, την σύγχυση της ρητορικής με την οποία προωθείται μια τεχνολογία με την εμπειρία της ίδιας τεχνολογίας από τους χρήστες της.

Advertisements