ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Νικολαΐδης Θύμιος

Νικολαΐδης Θύμιος

Advertisements

Μια παγκόσμια καταγραφή των σχέσεων Ορθοδοξίας κι επιστημών

Οι σχέσεις ορθόδοξου χριστιανισμού κι επιστημών είναι πολύπλοκες, κι αυτό για πολλούς λόγους. Ιστορικούς (οι κυρίαρχες τάσεις  της ορθοδοξίας απέναντι στις επιστήμες και γενικότερα στην κοσμική γνώση υπήρξαν ποικίλες), οργανωτικούς (η ορθοδοξία είναι θεσμικά οργανωμένη σε αυτοκέφαλες εκκλησίες),  πολιτιστικούς (στην ορθοδοξία μετέχουν λαοί με διαφορετικές πολιτισμικές αναφορές). Την πολυπλοκότητα αυτή σκοπεύει να μελετήσει το έργο Science and Orthodoxy around the Word το οποίο εκπονείται στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Βασισμένοι στην εμπειρία της μελέτης των ελληνικών πηγών που αφορούν στις σχέσεις Ορθοδοξίας και επιστημών από τον 4ο στον 20 αιώνα (έργο NARSES) καταγράφουμε τις ποικίλες σχολές και απόψεις σε όλο τον σημερινό ορθόδοξο κόσμο, συζητώντας συγχρόνως με τους ενεργούς συμμετέχοντες στο σημερινό διάλογο επιστημών και ορθόδοξου χριστιανισμού. Στόχος της ερευνητικής ομάδας που εκπονεί το έργο δεν είναι μόνο η καταγραφή και παρουσίαση των ποικίλλων απόψεων των ανά τον κόσμο Ορθοδόξων, αλλά και η συμβολή στην οργάνωση ενός διαλόγου που θα βασίζεται σε τεκμήρια τα οποία θα αναδειχθούν από αυτή την καταγραφή και παρουσίαση.

Advertisements