ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Μέσκος Γιώργος

Μέσκος Γιώργος

Advertisements

Ο χώρος και ο χρόνος στην σύγχρονη επιστήμη και στην ορθόδοξη θεολογία.

Ομοιότητες και διαφορές

Η ύπαρξη του σύμπαντος, είτε ως θεϊκή Δημιουργία είτε ως αποτέλεσμα της Μεγάλης Έκρηξης, θέτει τόσο στους θεολόγους όσο και στους σύγχρονους επιστήμονες μια σειρά από ερωτήματα. Για τους θεολόγους το πρόβλημα είναι το «που» βρίσκεται το σύμπαν, «πότε» ξεκίνησε η ιστορία του, σε σχέση με τον Θεό και ποια είναι η σχέση του μαζί Του. Οι θεολόγοι του μεσαίωνα αναζητήσαν λύση στα ερωτήματα αυτά διατυπώνοντας κάποιες φιλοσοφικές απόψεις. Η Μεγάλη Έκρηξη επίσης θέτει ερωτήματα του τύπου τι υπήρχε πριν από αυτήν και το ερώτημα του ενδεχομένου της ύπαρξης κάποιων φυσικών νόμων ανεξάρτητα από αυτήν. Τα ερωτήματα αυτά έχουν πολλά κοινά σημεία, αλλά και ορισμένες επιστημονικές ιδέες για την απάντηση των αντίστοιχων επιστημονικών ερωτημάτων έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τις αρχαίες θεολογικές θεωρίες. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν μια συνοπτική παρουσίαση των ερωτημάτων, την χριστιανική απάντηση και κάποιες από τις ιδέες των συγχρόνων επιστημόνων, εστιάζοντας στην απάντηση που αναπτύσσει ο Roger Penrose.

Advertisements