ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Η Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών στη Διδακτική πράξη

Η Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών στη Διδακτική πράξη

Advertisements

 

Η σχέση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών (ΙΦΦΕ) με τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) είναι πολύπλευρη, τόσο σε επίπεδο θεωρητικό όσο και σε επίπεδο σχολικής τάξης και πράξης.

Ο σκοπός του συγκεκριμένου πάνελ είναι να αναδείξει, μέσα από διαφορετικές διδακτικές πρακτικές και προτάσεις, το γεγονός ότι η Ιστορία και η Φιλοσοφία των Επιστημών μπορούν να αποτελέσουν πνευματικό κεφάλαιο του μάχιμου εκπαιδευτικού φυσικών επιστημών. Ο εκπαιδευτικός της πράξης, λαμβάνοντας υπόψη το αναλυτικό πρόγραμμα και τις ιδιαίτερες συνθήκες της σχολικής τάξης και του σχολικού περιβάλλοντος, μπορεί να εισάγει την ΙΦΦΕ τόσο ως διδακτικό μέσο όσο και ως διδακτικό σκοπό, υπηρετώντας γνωστικούς αλλά και μεταγνωστικούς στόχους.

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, το πάνελ περιέχει τέσσερις εισηγήσεις. Η πρώτη σχετίζεται με τη παράλληλη διδασκαλία της έννοιας διάνυσμα και της έννοιας δύναμης με χρήση ιστορικών κειμένων. Η δεύτερη προτείνει μια ιστορική προσέγγιση της ηλεκτρολυτικής διάστασης, αναδεικνύοντας τη σημασία της, αφού η θεωρία της ηλεκτρολυτικής διάστασης συνέβαλε στην αποδοχή της χρήσης στη Χημεία μαθηματικών τύπων που παράγονται από τη μέτρηση φυσικών μεγεθών. Η τρίτη εργασία προτείνει την ιστορική εξέλιξη των διαφορικών θερμομέτρων για την πλαισίωση της διδασκαλίας εννοιών της θερμοδυναμικής. Τέλος, η τέταρτη εργασία αναδεικνύει τον ευρύτερο ρόλο της ΙΦΦΕ στην εκπαίδευση, όχι ως μέσο διδασκαλίας εννοιών αλλά ως πυρήνα για την ενσωμάτωση στοιχείων από τη φύση της επιστήμης, με σκοπό την πολιτειότητα.

Advertisements