ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Ειδήσεις-Εκδηλώσεις

Ειδήσεις-Εκδηλώσεις

Advertisements
1n Paul Thek (1933-1988) Newspaper Painting 1969

Paul Thek (1933-1988) Πίνακας με εφημερίδα, 1969

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών»

Η έρευνα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών αναδεικνύει την ανάγκη οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες όχι μόνο να έχουν βαθιά γνώση του γνωστικού τους αντικειμένου αλλά να είναι επιπλέον εξοικειωμένοι με τη φύση του αντικειμένου τους. Να γνωρίζουν δηλαδή την ιστορική εξέλιξη των επιστημονικών ιδεών, τις θεωρίες και τα μοντέλα που προϋπήρχαν των σημερινών, τη σχέση της επιστήμης και της τεχνολογίας με το εκάστοτε κοινωνικό και πολιτισμικό τους πλαίσιο, τον ρόλο του πειράματος στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης, τη σημασία των αξιών και της ηθικής στη δημόσια λειτουργία της επιστήμης. Η εμπλοκή της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών με την Ιστορία και τη Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών αναδεικνύει το ανθρώπινο πρόσωπο της επιστήμης, το ενδεχόμενο η επιστήμη να σφάλλει, καθώς και την επιρροή ταξικών, φυλετικών και έμφυλων προτύπων κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών αναδεικνύει την πολιτισμική διάσταση της επιστήμης και επαναπροσδιορίζει τους στόχους μιας εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες η οποία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι ιστορικές και φιλοσοφικές προϋποθέσεις των φυσικών επιστημών αποτελούν άμεσο ή έμμεσο στόχο των αναλυτικών προγραμμάτων διεθνώς: εμβάθυνση στην επιστημονική μέθοδο, πειραματικές προσεγγίσεις, διδασκαλία για τη «φύση της επιστήμης», σχέση επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας. Παράλληλα, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι επιστημολογικές απόψεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν όχι μόνο το τι διδάσκουν αλλά και το πώς το διδάσκουν με αντίστοιχες συνέπειες στα μαθησιακά αποτελέσματα της εκπαιδευτικής πράξης.

 

Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες διεθνώς, στόχος του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου «Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική Φυσικών Επιστημών» είναι να φωτίσει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών με τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Η σχέση αυτή αποτελεί αντικείμενο μελέτης και έρευνας από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, κερδίζοντας τη προσοχή ερευνητών και σχεδιαστών αναλυτικών προγραμμάτων διεθνώς.

Στόχος του συγκεκριμένου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί της πράξης να εξοικειωθούν με το διπλό ρόλο που έχει η Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών: Από τη μια μεριά μέσω της Ιστορίας και Φιλοσοφίας αναδεικνύεται η πολιτισμική, κοινωνική και φιλοσοφική διάσταση των φυσικών επιστημών, ενώ από την άλλη επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εμβάθυνση στο περιεχόμενο των ίδιων των φυσικών επιστημών και εξοικείωση με τη συναφή μεθοδολογία. Η σύμπραξη της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών με τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση της φύσης της επιστήμης. Το σεμινάριο διοργανώνεται από τους σχολικούς συμβούλους ΠΕ04 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής.

 

Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο περιλαμβάνει 9 τρίωρες συναντήσεις (βλ. επισυναπτόμενο πρόγραμμα) που θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη 17.30-20.30, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο 2016, στη Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο, Είσοδος από Πεντέλης 11).

Οι συναντήσεις θα περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις-συζήτηση σε συνδυασμό με βιωματικά εργαστήρια.

Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ίδρυμα Ευγενίδου,

Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο, (Είσοδος από Πεντέλης 11)

Ώρα: 17.30-20.30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» Φεβρουάριος-Μάρτιος 2016

 

 

œ

Advertisements