ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Γκούμα Ανδρονίκη

Γκούμα Ανδρονίκη

Advertisements

Ο ηλεκτρικός τηλέγραφος στην Ελλάδα (1859) ως μέσον παραγωγικόν συντελεί εις την υλικήν και ηθικήν ανάπτυξιν ενός έθνους. Η εγκατάσταση της νέας τεχνολογίας στην Ελλάδα στα τέλη της οθωνικής περιόδου

Η μακρά βασιλεία του Όθωνος(1833-1862) αποτελεί μια ξεχωριστή ενότητα της νεοελληνικής ιστορίας, η οποία δεν έτυχε μεγάλης απήχησης στον ελληνικό λαό, ούτε προκάλεσε το ενδιαφέρον των ερευνητών. Συγκρινόμενη με την αμέσως προηγούμενη περίοδο, της ελληνικής επανάστασης,κρίνεται υποτονική σε επίπεδο αγωνιστικότητας και ορμής. Ωστόσο, αποτελεί μια σημαντική μεταβατική περίοδο κατά την οποία έγινε προσπάθεια αξιοποίησης των επιτευγμάτων του Αγώνα. Ήδη στους στόχους του Αγώνα συμπεριλαμβάνονταν η σύστασις κράτους ευρωπαϊκού. Ο Όθωνας με την βοήθεια των Βαυαρών κλήθηκαν να συγκροτήσουν έναν κρατικό μηχανισμό σύμφωνα με τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα. Ο τομέας των επικοινωνιών της οθωνικής περιόδου γνώρισε εντυπωσιακή ανάπτυξη. Το 1833 λειτουργούσαν στην ελληνική επικράτεια 43 ταχυδρομικά γραφεία, ενώ μέχρι το τέλος της οθωνικής περιόδου ανήλθαν σε 92. Η σημαντικότερη εξέλιξη ήταν η υπογραφή συμβάσεων ατμοπλοϊκών συγκοινωνιών με την Γαλλία, την Αυστρία και την Ρωσία, που συνέδεσαν την Ελλάδα με όλο τον κόσμο. Τα τελευταία έτη της διακυβέρνησης του Όθωνα και συγκεκριμένα, επί πρωθυπουργίας Αθανασίου Μιαούλη(1815-1867) εγκαθίσταται η ηλεκτρική τηλεγραφία στην Ελλάδα. Μόλις 22 χρόνια μετά την ανακάλυψη του ηλεκτρικού τηλέγραφου από τον Samuel Morse(1791-1872), η καινοτομία αυτή εγκαινιάσθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1858 με τη σύνδεση του υποβρύχιου τηλεγραφικού καλωδίου Πειραιά-Σύρου. Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 1859 εγκαινιάσθηκε η τηλεγραφική σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη. Ο χρόνος κατασκευής του έργου από την ημέρα της υπογραφής του συμβολαίου (20 Οκτωβρίου 1858) μέχρι τα εγκαίνειά του τον Μάρτιο του 1859 ήταν πολύ σύντομος για τη σπουδαιότητά του. Σχεδόν ταυτόχρονα με την πόντιση των υποβρυχίων καλωδίων άρχισε και η εγκατάσταση των εναέριων τηλεγραφικών γραμμών, σε μεγάλες πόλεις, κυρίως σε πρωτεύουσες νομών.

Θα επιχειρηθεί να παρουσιασθούν :

1. Oι λόγοι που έκριναν απαραίτητη την έλευση της νέας τεχνολογίας στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1858 -1862.

2. Τα πρωτα τηλεγραφικά συστήματα που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα.

3. Η σύμβαση με την εταιρία πόντισης τηλεγραφικών καλωδίων Newall.

4. Η συμβολή των Βαυαρών στην εγκατάσταση της ηλεκτρικής τηλεγραφίας στην Ελλάδα.

Advertisements