ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Βλαντώνη Κατερίνα

Βλαντώνη Κατερίνα

Advertisements

Ο καθοριστικός ρόλος των δημοσιογράφων στην επικράτηση των μοριακών τεχνικών ελέγχου του αίματος

Η παρουσίαση θα εισάγει σε παρατηρήσεις που έχουν στόχο την κριτική αξιοποίηση δημοσιογραφικών κειμένων για την ιατρική και βιοϊατρική τεχνολογία στο πλαίσιο σχολικών εργασιών. Τα δημοσιογραφικά κείμενα καθορίζουν την διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας της επιστήμης, της τεχνολογίας και της ιατρικής. Η παρουσίαση θα εστιαστεί στην τάση των δημοσιογραφικών κειμένων να προτείνουν την αντικατάσταση μιας δοκιμασμένης τεχνολογίας από μια αναδυόμενη, στη βάση συγκρίσεων που αυτονομούν αυθαίρετα μια μεταβλητή έναντι μιας άλλης. Θα κατατεθούν μια σειρά από παρατηρήσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επιτυχημένη εκπόνηση σχολικών εργασιών που θα έχουν ως θέμα τον εντοπισμό τέτοιων συγκρίσεων στο δημοσιογραφικό λόγο. Για ένα συγκεκριμένο παράδειγμα,  θα γίνει εισαγωγή στο πεδίο της ιατρικής των μεταγγίσεων αίματος και επομένως στην αιμοδοσία και τις συγγενείς με αυτήν ιατρικές ειδικότητες, κυρίως την αιματολογία και τη βιοπαθολογία. Με βάση έρευνα σε δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο για μια περίοδο δεκαπέντε περίπου ετών,  θα παρουσιαστούν αντιπροσωπευτικά δημοσιογραφικά άρθρα για τις τεχνικές ελέγχου της ασφάλειας του αίματος στην αιμοδοσία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τοποθετήσεις γιατρών που προσέγγισαν κριτικά την επιλογή τεχνικής ελέγχου της ασφάλειας του αίματος και έθεσαν ζητήματα ως προς τον ορισμό των προτεραιοτήτων για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των μεταγγίσεων, δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι η εισαγωγή μοριακών τεχνικών ελέγχου της ασφάλειας του αίματος θα αξιοποιούσε τους δημόσιους πόρους με τον πιο δόκιμο τρόπο. Οι ίδιοι πρότειναν την διάθεση των αξιόλογων κονδυλίων που απαιτούσαν οι μοριακές τεχνικές σε εναλλακτικές παρεμβάσεις στην ιατρική των μεταγγίσεων ή σε άλλους τομείς της ιατρικής. Αρκετοί γιατροί ισχυρίσθηκαν ότι η νεότερη τεχνική επικράτησε στη βάση της δημόσιας εικόνας της, όπως αυτή διαμορφωνόταν από τα ΜΜΕ. Η υποστήριξη της χρήσης της νέας μοριακής τεχνολογίας ήταν σχεδόν καθολική στον τύπο.

Advertisements