ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Λιβάνιος Βασίλης

Λιβάνιος Βασίλης

Advertisements

Συμμετρίες και Κατηγορική Φύση των Χωροχρονικών Ιδιοτήτων

Το βιβλίο του George Molnar Powers (2003) αποτελεί μία ενδελεχή υπεράσπιση της θέσης ότι στον πραγματικό κόσμο υπάρχουν θεμελιώδεις προδιαθεσιακές ιδιότητες. Παρόλα αυτά, ο Molnar επιχειρηματολογεί ότι η θέση του Προδιαθεσιακού Μονισμού (σύμφωνα με την οποία όλες οι θεμελιώδεις ιδιότητες και σχέσεις του κόσμου μας είναι προδιαθεσιακές) είναι λανθασμένη αφού έχουμε a posteriori λόγους για να πιστέψουμε στην ύπαρξη θεμελιωδών κατηγορικών γνωρισμάτων. Στην εν λόγω ανακοίνωση θα εξετάσω τα επιχειρήματα του Molnar υπέρ της ύπαρξης κάποιων χωροχρονικών ιδιοτήτων που δεν είναι προδιαθεσιακές. Τα υπό εξέταση επιχειρήματα στηρίζονται στην ύπαρξη θεμελιωδών συμμετριών και κατά την άποψή μου είναι άξια της προσοχής μας για δύο τουλάχιστον λόγους: Πρώτον, διότι αποτελούν έναν καινοφανή τρόπο υπεράσπισης της κατά τα άλλα συνήθους θέσης ότι κάποια χωροχρονικά γνωρίσματα του κόσμου μας έχουν κατηγορικό χαρακτήρα. Και δεύτερον, διότι μπορούν (τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως) να επεκταθούν έτσι ώστε να καλύψουν και περιπτώσεις που αφορούν άλλες θεμελιώδεις ιδιότητες. Το συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξω είναι διπλό. Καταρχάς, από τη σκοπιά μίας μεταφυσικής προσέγγισης που είναι ‘ευαίσθητη’ στα επιστημονικά πορίσματα, το ίδιο το πρόγραμμα του Molnar έχει λανθασμένο στόχο αφού επικεντρώνεται σε μία κατηγορία χωροχρονικών ιδιοτήτων που εύλογα μπορούν να θεωρηθούν ως άσχετες με το πλαίσιο της διαμάχης μεταξύ Προδιαθεσιακού Μονισμού και Δυισμού περί Ιδιοτήτων. Επιπλέον, ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι οι επιλεγμένες ιδιότητες είναι σχετικές με την εν λόγω συζήτηση, τα επιχειρήματα του Molnar δεν μπορούν να αποδείξουν τον κατηγορικό τους χαρακτήρα χωρίς να κάνουν λήψη του ζητουμένου έναντι της θέσης του Προδιαθεσιακού Μονισμού. Τα ανωτέρω συμπεράσματα δεν προτίθενται να δείξουν ότι ο Προδιαθεσιακός Μονισμός είναι μία αληθή μεταφυσική θέση σχετικά με τη φύση των θεμελιωδών ιδιοτήτων του πραγματικού κόσμου. Απλά δείχνουν ότι ο επικριτής της θέσης θα πρέπει να στρέψει την προσοχή του αλλού για να εντοπίσει αδυναμίες της.

Advertisements