ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Αρχική » Λέτσι Άννα et. al.

Λέτσι Άννα et. al.

Advertisements

Λέτσι Άννα, Μποταίτη Αρετή, Σέρογλου Φανή: Προβάλλοντας τη ζωή και το έργο επιστημονισσών με ταινίες slowmation μέσα από ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό κανάλι στο YouTube

Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η λειτουργία και η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού καναλιού στο YouTube με το όνομα «atlas movies«. Το κανάλι αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να μετατρέψει τις φυσικές επιστήμες σε μια ανοιχτή και διαδραστική επικοινωνία μεταξύ μαθητών και μαθητριών, εκπαιδευτικών και ερευνητών των φυσικών επιστημών και περιλαμβάνει ταινίες slowmation (αργού animation) που δημιουργήθηκαν από: α) παιδιά ηλικίας 4-12 ετών, β) μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και γ) ερευνητές στη διδακτική των φυσικών επιστημών. Δεν έχει τη μορφή online μαθημάτων και το περιεχόμενο εστιάζει όχι μονάχα στις έννοιες των φυσικών επιστημών αλλά στην αναπλαισίωση αυτών των εννοιών με τη προβολή: α) των κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων που επιδρούν στο έργο των επιστημόνων και επιστημονισσών, β) των μεθοδολογικών και ερευνητικών επιλογών τους, γ) των ιδεολογικών σκοπών που χαρακτηρίζουν τις φυσικές επιστήμες και δ) της σχέσης της επιστήμης με τον άνθρωπο. Μέσα από τις ταινίες slowmation αναδεικνύονται και παρουσιάζονται οι αφηρημένες έννοιες και θεωρίες των φυσικών επιστημών με ένα δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο. Αυτές οι ταινίες έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τριών ετών (2012-2015) σε ένα δημιουργικό περιβάλλον μάθησης, όπου έννοιες των φυσικών επιστημών συναντιούνται με την τέχνη, τη μουσική, την κοινωνία, την ιστορία και τη φιλοσοφία της επιστήμης μέσα από εφαρμογές που πραγματοποιήθηκαν σε μαθητές και μαθήτριες, μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται οι ταινίες που παρήγαγαν εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης στα πλαίσια δίμηνου προγράμματος επιμόρφωσης που παρακολούθησαν μια σειρά από επιστημόνισσες, τη ζωή τους και το έργο τους και τη συμβολή τους στην επιστήμη και την κοινωνία. Παρουσιάζεται επίσης η ανάλυση και αξιολόγηση λειτουργίας του καναλιού και διάδρασης του με τους επισκέπτες (παιδιά, εκπαιδευτικούς, κοινό) εστιάζοντας στο περιεχόμενο του καναλιού, δηλαδή στις ταινίες slowmation, όσο και στα σχόλια των επισκεπτών για τις διάφορες ταινίες και στις συνεντεύξεις μαθητών/μαθητριών και εν ενεργεία και μελλοντικών εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στη δημιουργία των ταινιών slowmation. Για την ανάλυση χρησιμοποιείται το ερευνητικό μοντέλο GNOSIS (Guidelines for Nature Of Science Introduction In Scientific literacy) που αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εστιάζοντας στις όψεις της φύσης των φυσικών επιστημών. Ακόμη, μελετώνται τα στατιστικά στοιχεία που προσφέρει το YouTube στους διαχειριστές του καναλιού για τις απόψεις, την επισκεψιμότητα και τα δημογραφικά στοιχεία του καναλιού με σκοπό την ανατροφοδότηση των δημιουργών του atlas movies με πολύτιμη πληροφορία για την προβολή της εικόνας των φυσικών επιστημών στο διαδίκτυο.

Advertisements